های اکسپرت سامانه مشاوره آنلاین

پرورش فرزند

مادر بد دهان

مادر بد دهان ؛ مراقب حرف‌زدن خود با فرزندانتان باشید

شیوه حرف‌زدنتان روی فرزندان تاثیر مستقیم دارد؛ چه خوب و خوش‌سخن باشید و چه بددهان و گستاخ. پس باید حسابی…
تربیت فرزندان

تربیت فرزندان ؛ روش‌ها و شیوه‌های مختلف تربیت فرزندان چیست؟

تربیت فرزندان کار دشواری است. قبول دارید؟ رشددادن ابعاد مختلف شخصیتی یک کودک و کمک‌کردن به او برای زیستن سالم…