های اکسپرت سامانه مشاوره آنلاین

ناخن جویدن کودکان

دزدی کودکان

دزدی کودکان ؛ چرا دست‌های کوچک‌شان خطا می‌رود؟

فرقی نمی‌کند که کودکتان از قنادی شکلاتی را یواشکی در جیب می‌گذارد یا وسایل دوستش را برمی‌دارد. دزدی کودکان در…

ناخن جویدن کودکان ؛ عادتی نامطلوب که باید مقابلش ایستاد

ناخن جویدن کودکان می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد. دلیل هر چه که هست، احتمالا این کار اعصاب‌تان را خرد می‌کند…