های اکسپرت سامانه مشاوره آنلاین

مدیریت خشم

خشم و ینعصبانیت ، مشاوره آنلا

درک عصانیت و خشم و نحوه برخورد روانشناس ها با این پدیده

خشم یک احساس یا حس طبیعی انسان است که میتونه یهویی و غیرقابل کنترل باشه و مشکل ساز هم باشه.…
نشخوار-ذهنی-منفی، سامانه مشاوره آنلاین HiExpert

غلبه بر نشخوار ذهنی منفی

غلبه بر نشخوار ذهنی منفی همه ما این گفتگوی درونی را داریم. اما این گفتگوی درونی گاهی اوقات تبدیل به…
ابراز خشم

۸ روش ساده و سالم ابراز خشم

چگونه می توان خشم را به شیوه ای سالم ابراز کرد؟ یادگیری مهارت ابراز خشم یکی از مهارت های مهم…