های اکسپرت سامانه مشاوره آنلاین

طرحواره منفی گرایی

ژان پیاژه

ژان پیاژه را می‌شناسید؟‌ نظریه‌هایش را شنیده‌اید؟

ژآن پیاژه را می‌شناسید؟ چیزی از نظریات او در دنیا روانشناسی شنیده‌اید؟‌ ژان پیاژه از چهره‌های مهم دنیای روانشناسی است.…
طرحواره رهاشدگی

طرحواره رهاشدگی ؛ شناخت طرحواره و معنای آن

شاید ندانید که منظور از طرحواره رهاشدگی چیست؟ حدس می‌زنید که معنای آن چه می‌تواند باشد؟ اجازه بدهید که این…
طرحواره منفی گرایی

طرحواره منفی گرایی و بدبینی ؛ شناخت طرحواره و معنای آن

طرحواره‌ها الگوهای اشتباهی هستند که از دوران کودکی در ذهن افراد شکل می‌گیرند؛ الگوهای رفتاری اشتباهی که باعث می‌شوند تا…