های اکسپرت سامانه مشاوره آنلاین

طرحواره بدبینی

طرحواره رهاشدگی

طرحواره رهاشدگی ؛ شناخت طرحواره و معنای آن

شاید ندانید که منظور از طرحواره رهاشدگی چیست؟ حدس می‌زنید که معنای آن چه می‌تواند باشد؟ اجازه بدهید که این…
طرحواره منفی گرایی

طرحواره منفی گرایی و بدبینی ؛ شناخت طرحواره و معنای آن

طرحواره‌ها الگوهای اشتباهی هستند که از دوران کودکی در ذهن افراد شکل می‌گیرند؛ الگوهای رفتاری اشتباهی که باعث می‌شوند تا…