های اکسپرت سامانه مشاوره آنلاین

دکتر هلاکویی

اسکاول شین ، سامانه مشاوره آنلاین HiExpert

۲۰ جمله از فلورانس اسکاول شین

۲۰ جمله از فلورانس اسکاول شین نویسنده هنرمند نقاش مشاور خطیب و آموزگار ماوراءالطبیعه آمریکایی : ۱- چه خوب است…
دکتر هلاکویی ، سامانه مشاوره آنلاین HiExpert

گفته هایی از دکتر هلاکویی (قسمت دوم)

در این مقاله قسمت دوم گفته های دکتر هلاکویی را برای شما تهیه نموده ایم . ما گاهی صد واحد…
دکتر هلاکویی ،سامانه مشاوره آنلاین HiExpert

گفته هایی از دکتر هلاکویی (قسمت اول)

دکتر فرهنگ هلاکوئی یکی از بزرگترین روانشناسان و مشاوران حال حاضر می باشد . ایشان در زمینه های مختلفی فعالیت…