های اکسپرت سامانه مشاوره آنلاین

بازی درمانی

بازی کودک

بازی کودک ؛ اهمیت بازی برای کودکان را دست‌کم نگیرید

بازی کودک یکی از مهم‌ترین ابعاد زندگی اوست. بازی‌ها می‌توانند درس‌های ماندگاری به کودکان بدهند و آنها را از نظرات…
بازی درمانی چیست و چگونه انجام می‌شود؟

بازی درمانی چیست و چگونه انجام می‌شود؟

بازی درمانی یک نوع خاص درمانی روان شناسی محسوب می‌شود که در درجه اول برای کودکان قابل استفاده است. در…