مشاوره آنلاین دکتر عقیقی

امتیاز: 0 از 0
125,000 تومان
صاف
ایرانی داخل هستم

بله, خیر

جلسات مشاوره

جلسه 35 دقیقه, جلسه 45 دقیقه, جلسه 60 دقیقه, 3 جلسه 45 دقیقه تخفیف دار, 5 جلسه 45 دقیقه تخفیف دار, 8 جلسه 45 دقیقه تخفیف دار, 10 جلسه 45 دقیقه تخفیف دار, 20 جلسه 45 دقیقه تخفیف دار

فروش
1
  • دکترای دانشگاه شیراز
  • گرایش روان شناسی بالینی
  • شماره نظام ۲۹۸۵۳

توضیحات

مشاوره آنلاین دکتر عقیقی عضو سامانه HiExpert

عضویت در نظام روانشناسی با شماره : ۲۹۸۵۳

 

مشخصات فردی:

آرش عقیقی

 

سوابق تحصیلی:

دکترای روان شناسی بالینی دانشگاه شیراز

فارخ التحصیل کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه تبریز

فارغ التحصیل کارشناسی روان شناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی

 

سوابق شغلی:

درمانی

۱ .مرکز مشاوره و رواندرمانی دانشگاه شیراز (۷۰۰ ساعت)

۲ .مرکز مشاوره و رواندرمانی دانشگاه سلمان فارسی کازرون (۱۲۵ ساعت)

۳ .مرکز مشاوره و رواندرمانی روانیار )تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان فارس (۵۰۰۰ ساعت)
تدریس

۴ .تدریس درس »آسیب شناسی روانی ۱ » در مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز

۵ .تدریس دروس »آسیب شناسی روانی ۲ ،آزمونهای روانی ۱ ،آزمونهای روانی ۲ ،نظریههای روان- درمانی، شیوههای اصالح و تغییر رفتار، انگیزش و هیجان، آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان در مقطع کارشناسی دانشگاه یاسوج

۶ .تدریس درس متون تخصصی روانشناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

۷ .تدریس دروس آسیب شناسی روانی ۱ ،مباحث اساسی در روانشناسی ۲ »مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

۸ .تدریس دروس کلیات روانپزشکی، آشنایی با روشهای جدید درمان« مقطع کارشناسی مؤسسه آموزش عالی زند

۹ .تدریس درس آسیب شناسی روانی، اصول روانشناسی بالینی  موسسه آموزش عالی آزاد فاضل

 

برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه آموزشی مقدماتی درمان شناختی-رفتاری CBT در مرکز مشاوره دانشگاه یاسوج

برگزاری کارگاه آموزشی اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون هوش وکسلر کودکان IV-WISC در مرکز مشاوره دانشگاه یاسوج

برگزاری کارگاه آموزشی اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون هوش وکسلر بزرگساالن R-WAIS در مرکز مشاوره دانشگاه یاسوج

 

تألیف کتاب

روان شناسی اشتیاق تحصیلی انتشارات محقق اردبیلی – ۱۳۹۴
دکترذبیح پیرانی، دکترمحمود برجعلی، دکتر اکبررضایی فرد، آرش عقیقی

 

سوابق پژوهشی

مقالات چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی

۱٫ Abbasi, M., Aghighi, A., Porzoor, P., & Dehqan, M. (2017). Comparison of early maladaptive schemas and psychological well-being in women undergoing cosmetic surgery and normal women. Journal of Research and Health, 7(3), 841-849.

۲٫ Aghighi A, Foroughi M, Daneshmani S, Abbasi M. The Role of Alexithymia and Sexual Selfesteem in Prediction of Marital Stress and Marital Adjustment in Infertile Women. Practice in Clinical Psychology, 9 (1).

۳٫ Aghighi, A., Mohammadi, N., Rahimi Taghanaki, Ch., Imani, M. (2020). Group Emotion Regulation Therapy for Illness Anxiety Disorder: A Randomized Controlled Trial Emotion Regulation Therapy for Illness Anxiety Disorder. Journal of Advanced Biomedical Sciences, 10 (4).

۴ .عباس ابوالقاسمی، فاطمه قائمی، مسلم عباسی، آرش عقیقی، حسن محمودیان)۱۳۹۶ .)پیش بینی بازداری پاسخ بر اساس ابعاد خلق و خو در دانش آموزان دختر دارای نشانه های اختالل نافرمانی مقابله ای. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دانشگاه عالمه طبابایی؛ ۱۳۹۶٫

۵ .عقیقی، آرش؛ محمدی، نوراله؛ رحیمی طاقانکی، چنگیز؛ ایمانی، مهدی. )۱۳۹۹ .)اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر تنظیم هیجان بر بهبود عالیم، نگرانی و نقص در تنظیم هیجان افراد مبتال به اختالل وحشتزدگی. مشاوره کاربردی، ۱۰(۱- ،)۶۵ .۸۸

۶ .عقیقی، آرش؛ محمدی، نوراله؛ رحیمی طاقانکی، چنگیز؛ ایمانی، مهدی. )۱۳۹۹ .)اثربخشی گروهدرمانی مبتنی بر تنظیم هیجان بر بهبود عالئم و کیفیت زندگی افراد مبتال به اختالل اضطراب بیماری. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، ۱۵ .۵۹-۷۹ .)۵۸(

۷ .محمودعلیلو، مجید؛ عقیقی، آرش. )۱۴۰۰ .)نقش مولفه های هوش هیجانی در پیش بینی اختالالت خوشه ی B شخصیت. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، ۱۶( ۶۱ .)۶۰-۴۶ .پ

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها، سمینارها و همایش های داخلی و خارجی:

۱ .مقایسه ی نارسایی شناختی در زنان در معرض طالق وزنان عادی. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی- ۱۳۹۴
* آرش عقیقی ، محمد نریمانی، مسلم عباسی، اکبر رضایی فرد

۲ .مقایسه ی نارسایی شناختی در زنان در معرض طالق وزنان عادی. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی- ۱۳۹۴
* آرش عقیقی ، محمد نریمانی، مسلم عباسی، اکبر رضایی فرد

۳ .مقایسه ی ناگویی خلقی در زنان در معرض طالق و زنان عادی. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی- ۱۳۹۴
* آرش عقیقی ، محمد نریمانی، مسلم عباسی، اکبر رضایی فرد

۴ .نقش اشتیاق تحصیلی در پیش بینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی- ۱۳۹۴
* آرش عقیقی، مسلم عباسی، ذبیح پیرانی، اکبر رضایی فرد

۵ .نقش تنظیم منفی هیجان در پیش بینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی- ۱۳۹۴
* آرش عقیقی ، مسلم عباسی، ذبیح پیرانی، اکبر رضایی فرد

۶ .مقایسه بهزیستی اجتماعی در میان دانش آموزان تیزهوش و عادی مقطع متوسطه. چهارمین کنگره بین المللی روانشناسی
سالمت- ۱۳۹۴ ، مسلم عباسی، ذبیح پیرانی، زهرا قزاقی

 

حوزه های کاری مشاوره آنلاین دکتر عقیقی :

شما با مشاوره آنلاین دکتر عقیقی می توانید در موضوعات فردی مانند اختلالات شخصیت، اضطراب، افسردگی مشاوره داشته باشید.

دیدگاه‌ها (0)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مشاوره آنلاین دکتر عقیقی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *