مشاوره آنلاین دکتر عقیقی

مشاوره آنلاین دکتر عقیقی عضو سامانه HiExpert

عضویت در نظام روانشناسی با شماره : ۲۹۸۵۳

 

مشخصات فردی:

آرش عقیقی

 

سوابق تحصیلی:

دکترای روان شناسی بالینی دانشگاه شیراز

فارخ التحصیل کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه تبریز

فارغ التحصیل کارشناسی روان شناسی بالینی دانشگاه محقق اردبیلی

 

سوابق شغلی:

درمانی

۱ .مرکز مشاوره و رواندرمانی دانشگاه شیراز (۷۰۰ ساعت)

۲ .مرکز مشاوره و رواندرمانی دانشگاه سلمان فارسی کازرون (۱۲۵ ساعت)

۳ .مرکز مشاوره و رواندرمانی روانیار )تحت نظارت اداره کل بهزیستی استان فارس (۵۰۰۰ ساعت)
تدریس

۴ .تدریس درس »آسیب شناسی روانی ۱ » در مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز

۵ .تدریس دروس »آسیب شناسی روانی ۲ ،آزمونهای روانی ۱ ،آزمونهای روانی ۲ ،نظریههای روان- درمانی، شیوههای اصالح و تغییر رفتار، انگیزش و هیجان، آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان در مقطع کارشناسی دانشگاه یاسوج

۶ .تدریس درس متون تخصصی روانشناسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی

۷ .تدریس دروس آسیب شناسی روانی ۱ ،مباحث اساسی در روانشناسی ۲ »مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی

۸ .تدریس دروس کلیات روانپزشکی، آشنایی با روشهای جدید درمان« مقطع کارشناسی مؤسسه آموزش عالی زند

۹ .تدریس درس آسیب شناسی روانی، اصول روانشناسی بالینی  موسسه آموزش عالی آزاد فاضل

 

برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه آموزشی مقدماتی درمان شناختی-رفتاری CBT در مرکز مشاوره دانشگاه یاسوج

برگزاری کارگاه آموزشی اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون هوش وکسلر کودکان IV-WISC در مرکز مشاوره دانشگاه یاسوج

برگزاری کارگاه آموزشی اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون هوش وکسلر بزرگساالن R-WAIS در مرکز مشاوره دانشگاه یاسوج

 

تألیف کتاب

روان شناسی اشتیاق تحصیلی انتشارات محقق اردبیلی – ۱۳۹۴
دکترذبیح پیرانی، دکترمحمود برجعلی، دکتر اکبررضایی فرد، آرش عقیقی

 

سوابق پژوهشی

مقالات چاپ شده در مجالت علمی معتبر داخلی و خارجی

۱٫ Abbasi, M., Aghighi, A., Porzoor, P., & Dehqan, M. (2017). Comparison of early maladaptive schemas and psychological well-being in women undergoing cosmetic surgery and normal women. Journal of Research and Health, 7(3), 841-849.

۲٫ Aghighi A, Foroughi M, Daneshmani S, Abbasi M. The Role of Alexithymia and Sexual Selfesteem in Prediction of Marital Stress and Marital Adjustment in Infertile Women. Practice in Clinical Psychology, 9 (1).

۳٫ Aghighi, A., Mohammadi, N., Rahimi Taghanaki, Ch., Imani, M. (2020). Group Emotion Regulation Therapy for Illness Anxiety Disorder: A Randomized Controlled Trial Emotion Regulation Therapy for Illness Anxiety Disorder. Journal of Advanced Biomedical Sciences, 10 (4).

۴ .عباس ابوالقاسمی، فاطمه قائمی، مسلم عباسی، آرش عقیقی، حسن محمودیان)۱۳۹۶ .)پیش بینی بازداری پاسخ بر اساس ابعاد خلق و خو در دانش آموزان دختر دارای نشانه های اختالل نافرمانی مقابله ای. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی دانشگاه عالمه طبابایی؛ ۱۳۹۶٫

۵ .عقیقی، آرش؛ محمدی، نوراله؛ رحیمی طاقانکی، چنگیز؛ ایمانی، مهدی. )۱۳۹۹ .)اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر تنظیم هیجان بر بهبود عالیم، نگرانی و نقص در تنظیم هیجان افراد مبتال به اختالل وحشتزدگی. مشاوره کاربردی، ۱۰(۱- ،)۶۵ .۸۸

۶ .عقیقی، آرش؛ محمدی، نوراله؛ رحیمی طاقانکی، چنگیز؛ ایمانی، مهدی. )۱۳۹۹ .)اثربخشی گروهدرمانی مبتنی بر تنظیم هیجان بر بهبود عالئم و کیفیت زندگی افراد مبتال به اختالل اضطراب بیماری. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، ۱۵ .۵۹-۷۹ .)۵۸(

۷ .محمودعلیلو، مجید؛ عقیقی، آرش. )۱۴۰۰ .)نقش مولفه های هوش هیجانی در پیش بینی اختالالت خوشه ی B شخصیت. فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی، ۱۶( ۶۱ .)۶۰-۴۶ .پ

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها، سمینارها و همایش های داخلی و خارجی:

۱ .مقایسه ی نارسایی شناختی در زنان در معرض طالق وزنان عادی. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی- ۱۳۹۴
* آرش عقیقی ، محمد نریمانی، مسلم عباسی، اکبر رضایی فرد

۲ .مقایسه ی نارسایی شناختی در زنان در معرض طالق وزنان عادی. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی- ۱۳۹۴
* آرش عقیقی ، محمد نریمانی، مسلم عباسی، اکبر رضایی فرد

۳ .مقایسه ی ناگویی خلقی در زنان در معرض طالق و زنان عادی. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی وعلوم تربیتی- ۱۳۹۴
* آرش عقیقی ، محمد نریمانی، مسلم عباسی، اکبر رضایی فرد

۴ .نقش اشتیاق تحصیلی در پیش بینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی- ۱۳۹۴
* آرش عقیقی، مسلم عباسی، ذبیح پیرانی، اکبر رضایی فرد

۵ .نقش تنظیم منفی هیجان در پیش بینی رفتارهای پرخطر دانش آموزان. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی- ۱۳۹۴
* آرش عقیقی ، مسلم عباسی، ذبیح پیرانی، اکبر رضایی فرد

۶ .مقایسه بهزیستی اجتماعی در میان دانش آموزان تیزهوش و عادی مقطع متوسطه. چهارمین کنگره بین المللی روانشناسی
سالمت- ۱۳۹۴ ، مسلم عباسی، ذبیح پیرانی، زهرا قزاقی

 

حوزه های کاری مشاوره آنلاین دکتر عقیقی :

شما با مشاوره آنلاین دکتر عقیقی می توانید در موضوعات فردی مانند اختلالات شخصیت، اضطراب، افسردگی مشاوره داشته باشید.

قوانین ارسال دیدگاه

  • شما میتوانید سوالات و دیدگاههای خود را با تکمیل قسمتهای زیر برای ما بفرستید تا بنام شما منتشر گردد.
  • آدرس ایمیل شما به هیچ عنوان منتشر نخواهد شد.
  • دیدگاهها و نظرات شما برای ارتقاء کار سایت مشاوره آنلاین HiExpert ارزشمند می باشد...

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مشاوره آنلاین دکتر عقیقی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *