های اکسپرت سامانه مشاوره آنلاین

خوش شانس هستید یا بدشانس؟

آدم های خوش شانس و بدشانس

خوش شانس هستید یا بدشانس؟ چرا برخی مردم بی وقفه در زندگی “شانس” می آورند درحالی که سایرین همیشه “بدشانس”…
زوج درمانی با های اکسپرت

زوج درمانی چیست و چه نیازی به زوج درمانی است؟

 تعریف زوج درمانی و دلیل نیاز به آن ؟ زوج درمانی یکی از شاخه های رشته روان شناسی است که…
مشاوره شکست عاطفی و عشقی

تجارب مشابه شکست عاطفی با سوگ برای مرگ فرزند

وقتی به متون روان شناسی نگاه میکنیم بین شکست عاطفی و سوگ برای مرگ عزیز مشابهت هایی میبینیم، اما چرا…
تحریک مغزی، سامانه مشاوره "های اکسپرت"

روش های تحریک مغزی در درمان بیماران روان پزشکی

آیا روش های تحریک مغزی (…VNS,TDCS, DBS) در درمان بیماران روان پزشکی ، موثر می باشد؟ امروزه در ایران و…