های اکسپرت سامانه مشاوره آنلاین

علائم ترس از تعهد

ترس از تعهد ، مشاوره آنلاین روانشناسی

برای آشنایی با علائم ترس از تعهد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

١- هیجان قوی و شدید در ابتدای رابطه و تمام شدن آن به یکباره و با دلایل غیرواقعی.

٢- بازی موش و گربه در رابطه. به عبارتی هر زمان شما به او نزدیک می شوید او از شما فاصله می گیرد و وقتی از او دور می شوید او به دنبال شما خواهد آمد.

٣- بیان عشق و علاقه بی حد و حصر و بزرگنمایی شده. این به این دلیل است که ناخودآگاه می دانند که عشق و رابطه موقتی خواهد بود.

۴- تمام کردن رابطه در مقاطع مسئولیت پذیری. یعنی وقتی که قرار است شما او را به خانواده تان معرفی کنید و یا مراسمی رسمی برای رابطه برگزار کنید.

۵- اجبار برای دریافت عشق و توجه در هر لحظه و زمانی. این موضوع ممکن است شما را به اشتباه بیاندازد و او را به واسطه ی نیاز به توجه و عشق به خود متصل بدانید. ولی این فرایند تا زمانی است که او بخواهد. یعنی تا زمانی که او بخواهد از رابطه خارج شود.

۶- زمانی که به او نزدیک می شوید او از شما فضا و آزادی بیشتری می خواهد.

پیشنهاد میکنیم این مقاله را بخوانید: ۷ سوال پرسیدنی قبل از ازدواج؟

٧-بدلیل ترس از تعهد رفتار عاطفی آن ها نوسانات شدیدی دارد. یک روز می خواهند همه جانبه شما را تصاحب کنند و روز دیگر شما را نادیده می گیرند.

٨- آن ها ترجیح می دهند با خانواده و یا دوستان خود زندگی کنند تا این که مستقل شوند. به عبارتی مسیری مطمئن انتخاب می کنند که کمترین مسئولیت را داشته باشد.

٩- آن ها از قوانین و مقررات و شرایط مسئولیت زا بسیار انتقاد می کنند و زود خشم گین می شوند. حتی اگر مجبور شوند در یک صف برای چند دقیقه بایستند و یا در ترافیک باشند.

١٠- آن ها بسیار دلربا هستند. به عبارتی این ویژگی باعث می شود با افراد زیادی به راحتی ارتباط برقرار کنند. به عبارتی روابطی سطحی با دیگران برقرار می کنند تا زمانی که منجر به انجام مسئولیت یا تعهدی گردد.

١١- آن ها ناخودآگاه شریکانی را انتخاب می کنند که در ابتدای رابطه می دانند دلایل زیادی برای تمام کردن رابطه در هر زمانی خواهند داشت.

١٢- غالبا و نه همیشه خیانت های عاطفی-احساسی و یا جنسی انجام می دهند تا عدم تعلق و آزادی خود را اثبات کنند.

١٣- آن ها بازی روانی ” حدس بزن ” را با شما بازی می کنند. یعنی دوست دارند شما احساس، عواطف، خواسته و نیاز آن ها را حدس بزنید. گاهی با وجود این که حدس شما درست است، نشان می دهند که شما در اشتباه هستید.

١۴- آن ها در بیان خود از رابطه، ازدواج، محدودیت ها و مقررات گلایه می کنند و از نوعی سفسطه برای رسیدن به هدف خود استفاده می کنند.

١۵- آن ها غالبا داستان هایی ارائه می دهند تا متعهد نشوند. مانند آینده شغلی، ادامه تحصیل، مشکلات خانوادگی، سلامتی و … 

١۶- غالبا از دست شما فرار می کنند و کمترین زمان را با شما سپری می کنند ولی رابطه را تمام نمی کنند. چرا که می دانند اگر زمان زیادی را با شما سپری کنند بایستی مسئولیت و تعهد اتی را بپذیرند.

١٧-تغییرات خلقی سریع، سرزنش و انتقاد از شما. آن ها همواره از شما انتقاد می کنند تا بتوانند ناخودآگاه به خود اثبات کنند شما پایین تر از استاندارد های آن ها هستید و به همین دلیل بایستی از شما فاصله بگیرند.‌

در این رابطه بهتر است از کمک تخصصی استفاده نمایید

دکترعبدلپور

سامانه مشاوره آنلاین HiExpert

دیدگاه‌ها (0)

*
*