شش بعد سلامت روان کدامند؟

سلامت روان ، سامانه روانشناسی ایران

سلامت روان ، همان سلامت فکر و قدرت سازگاری فرد با محیط و اطرافیان است همچنان که از جسم خود دفاع می کنیم روح خود را نیز باید مقاوم تر کنیم تا زندگی بهتری داشته باشیم.

در زندگی “چگونه بودن” خیلی مهمتر از “بودن یا نبودن ” است ایجاد فرصت برای شکوفایی استعدادها، توانایی ها و کنار آمدن با خود و دیگران یکی از اهداف مهم و اساسی بهداشت روانی است.

جوامع مختلف سعی می کنند تا سیاست های مربوط به بهداشت سلامت روان را سازماندهی کنند، اصول کلی، در این تلاش، سالم سازی محیط فردی و اجتماعی است که افراد جامعه را در بر می گیرد این نگرش حکم می کند که خانواده ها بیش از پیش با بهداشت روانی خانواده و چگونگی پیشگیری و درمان بیماری های روحی آشنا شوند.

چون در برخورد با چالش ها و مشکلات روزمره، ما براساس ویژگی های روانی خود با آنها برخورد می کنیم.

هرچه از سلامت روان  بیشتری برخوردار باشیم به یقین آسیب پذیری ما کمتر خواهد بود با برخورداری از سلامت فکر و روان می توانیم به موفقیت های بیشتری برسیم و بیش از پیش بر مشکلات غلبه کنیم.

شش بعد سلامت روان عبارتند از:

١. خودپذیری:

از نگرش مثبت به خود برخوردارند، جنبه های متعدد خود را می پذیرند، از جمله ویژگیهای مثبت و نقاط ضعف خود را.

٢. روابط مثبت با دیگران:

روابط گرم، رضایتبخش و مطمئنی با دیگران دارند، به رفاه دیگران اهمیت میدهند، از همدلی عمیق، محبت و صمیمیت برخوردار هستند، و مصالحه در روابط انسانی را درک میکنند.

٣. خودمختاری:

خودمختار و مستقل هستند، در برابر فشارهای اجتماعی برای فکر کردن و عمل کردن به شیوه خاص مقاومت می کنند و رفتارشان را از درون تنظیم می کنند و با معیارهای شخصی خودشان را ارزیابی می کنند.

۴. تسلط بر خود و محیط تحت کنترل خود:

در رابطه با اداره کردن خود و محیط، احساس تسلط و شایستگی می کنند؛ مجموعه پیچیده ای از فعالیتهای خود را کنترل میکنند؛

از فرصتهای موجود در محیط استفاده موثر می کنند؛ می توانند موقعیتهایی را انتخاب کنند یا به وجود آورند که با نیازها و خواسته ها یا ارزشهای شخصی مناسب باشد که باعث بهبود سلامت روان است.

۵. هدف در زندگى:

در زندگی هدف دارند؛ احساس می کنند زندگی حال و گذشته معنی دارد، برای زندگی کردن برنامه و هدفهایی دارند.

۶. رشد شخصی:

احساس میکنند جریان رشد ادامه دارد، خود را رشد کننده و گسترش یابنده میبینند، به روی تجربیات جدید گشوده هستند، به صورتی تغییر میکنند که بیانگر خودآگاهی و اثربخشی بیشتر است.

دکتر علی ابراهیمی متخصص روانشناس بالینی

سامانه مشاوره آنلاین HiExpert

Fatemi

نوشته‌های مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه

  • تنها دیدگاه مراجعینی که با مشاور مربوطه مشاوره داشته اند تایید می شود.
  • پیشنهاد می شود برای درج دیدگاه از تکمیل سازی جملاتی مانند زیر استفاده کنید:
  • مشاوره به من کمک کرد که ...
  • پیش از مشاوره فکر می کردم ... اما بعد از مشاوره ...
  • پیش از مشاوره احساس می کردم ... اما بعد از مشاوره ...
  • می توانید برای درج دیدگاه حوزه سوال خود را هم بنویسید تا کاربران بعدی بدانند برای این حوزه مشاوره مربوطه می تواند به انها کمک کند یا نه.
دیدگاه‌ها

*
*