های اکسپرت سامانه مشاوره آنلاین

زنان شیفته

زنان شیفته ، مشاوره HiExpert

زنان شیفته درگیر محبت بی تناسب نسبت به مردی که دوستش دارند یا عاشقش هستند می شوند .

بیش از اندازه عشق ورزیدن و نه تنها پاسخی به همان اندازه دریافت نکردن بلکه گاهی دچاری بی محبتی و بی توجهی نیز شدن ! به نظر شما بهتر نیست این مساله را ریشه یابی کنیم ؟

زن ها چرا گاهی در عشق دچار اعتیاد می شوند و همواره مردهای مقابلشان دقیقا در شرایطی یکسان حتی در عشق ورزی شان منطقی و با حساب و کتاب پیش می روند ؟

کتاب ” زنان شیفته “که به بحث روانشناسی محبت بی تناسب پرداخته است به طور کامل این مساله را ریشه یابی می کند نشانه های محبت بی تناسب را بیان می کند و دلایل گرفتار شدن به شیفتگی معتادگونه و راه حل مقابله با آن را بررسی می کند .

در این کتاب مثال های گوناگونی از زندگی زنان شیفته که هر یک به نوعی دچار عشق افراطی می شوند و نه تنها پاسخی دریافت نمی کنند بلکه پس زده نیز می شوند آورده شده است .

اگر شما درگیر مردی هستید که فکر و ذکرتان را مشغول کرده بدانید ریشه های این مشغله ذهنی به جای عشق هراس است.

زنانی که اضطراب گونه و بیش از حد محبت می کنند پر از هراس هستند .

هراس از تنها شدن ،هراس از این که کسی آن ها را دوست نداشته باشد ،هراس از این که ارزشمند نباشند نادیده انگاشته شوند و فراموش گردند .

ما عشقمان را ارزانی مردها می کنیم به این امید که به پایان هراس برسیم .

اما اگر محبت تولید محبت متقابل نکند به هراسمان اضافه می شود .

وقتی با روشی که انتخاب کرده ایم به خواسته ی خود نمی رسیم بیشتر محبت می کنیم و گرفتار عشق بی تناسب می شویم.

پدیده عشق بی تناسب نشانه افکار، احساسات و رفتار بیمار گونه است .

مسائلی که ریشه در دوران کودکی زنان و خانواده هایی که در آنان بزرگ شده اند دارد …

و البته مردانی نیز هستند که دقیقا این گونه رفتار می کنند اما مردها به دلایل گوناگون و از جمله عوامل فرهنگی و بیولوژیایی می توانند از خود حمایت کنند و با پرداختن به جنبه های بیرونی و نه درونی آلام خود را تسکین دهند.

مردها با فرو رفتن در کار زیاد ،روی آوردن به ورزش های مختلف و تفریحات و سرگرمی ها می توانند تا حد زیادی از تالماتشان فاصله بگیرند.

و اما زنان دقیقا به دلایل فرهنگی و بیولوژیایی کمبودهای خود را در روابطشان متجلی می سازند و چه بسیار اتفاق می افتد سر و کارشان با مردانی می افتد آسیب دیده و در نهایت سرد و بی اعتنا.

اگر درگیر عشق مردی هستید که در حال حاضر دوست یا نامزد یا همسر شماست یا مراحل اول آشنایی را طی می کنید حتما با دقت بخوانید.

در مثال های این کتاب زنان شیفته من به موارد جالبی رسیدم که در بسیاری از زن ها وجود دارد( چه در رفتارهای کلی و چه در جزئیات.

به محض جدا شدن…فاصله ی رسیدن به محل کارش یا رسیدن به منزل به او زنگ می زنید .رسیدی ؟ نرسیدی ؟ از نگرانی داشتم می مردم …

در این هنگام مرد با بی تفاوتی کامل می گوید : نگرانی ؟!

تازه کمی هم گیج و متعجب می شود …

برای چی باید نگران شود ؟ شاید به من شک دارد !!!

می ترسید اگر خیلی از او بی خبر بمانید حتما از دستش بدهید …

مرتب و با فاصله های کم تماس می گیرید و پیامک می زنید.

بگذارید تماس ها، پیامک ها مساوی و حتی بیشتر از سوی مرد باشد.

مطمئن باشید اگر واقعا دوستتان داشته باشد تنهایتان نمی گذارد

(اینقدر نترسید ! مردی که اهل ماندن و وفاداری نباشد دیر یا زود می رود پس چه بهتر که برود..)

قرار بود زنگ بزند اما نزده …می گوید فراموش کردم ! سریع تماس نگیرید .بحث نکنید .

حرف های تکراری می دونم برات مهم نیستم …

چرا من هیچ وقت فراموش نمی کنم اگر مامانت بود صد بار زنگ زده بودی را نزنید ! تاثیر عکس می گذارد .(حرص می خورید قبول دارم ! اما خودتان را بی خیال نشان بدهید)

خیلی ببخشید راحت می گویم آویزان همسرتان نشوید.

هر جایی که خواست برود حتی وقتی توی اتاق نشیمن می رود و فاصله می گیرد …اگر مرتب دور و برش بروید و شما محبت کنید کم کم …خسته می شود.

نشانه هایش ؟ جلوی تلویزیون می نشیند روزنامه می خواند …

و اگر در مراحل نامزدی و دوستی هستید کمتر به شما زنگ می زند و حتی ممکن است تلفن هایتان را هم بی پاسخ بگذارد .نترسید به او فرصت تنها بودن بدهید .

از همه مهمتر تصمیم بگیرید که راه بهبود را برگزینید.

می توانید از گروه زنان شیفته که به سبب محبت بیش از اندازه به دیگران ،خود رنج می برد به زنی تبدیل شوید که آنقدر خودش را دوست دارد که از تالم مصون بماند.

سامانه مشاوره آنلاین HiExpert

دیدگاه‌ها (0)

*
*