روش های تحریک مغزی در درمان بیماران روان پزشکی

تحریک مغزی، سامانه مشاوره "های اکسپرت"

آیا روش های تحریک مغزی (…VNS,TDCS, DBS) در درمان بیماران روان پزشکی ، موثر می باشد؟

امروزه در ایران و اکثر نقاط جهان تب استفاده از روش های تحریک مغزی  بالا می باشد، و  در حال حاضر تبلیغات گسترده ای از این روش های درمانی صورت می گیرد و در ایران  شاهد استفاده گسترده از روش های تحریک مغزی هستیم.

اگر چه این روش ها در عصب شناسی و روان شناسی بخش پیشرویی می باشد اما این روش ها  واجد ایراداتی اساسی می باشند که استفاده از آنها را در درمان بیماران روان پزشکی دچار تردید کرده است.

در این مقاله به واکاوی این موضوع می پردازیم که تا چه میزان به این روش های تحریک مغزی می توان  در بالین استفاده کرد.

طرفداران روش های تحریک مغزی برای پشتوانی از اثربخشی این روش های درمانی از مقالات مروری یا کارآزمایی بالینی تصادفی استفاده می کنند  که اثربخشی این روش ها را نشان می دهد، اما این مقالات دارای محدودیت هایی می باشند.

محدودیتهای روش شناختی تحریک مغزی

ذکر چند نکته در باب این مقالات مفید می باشد: این  مقالات از نظر روش شناختی دارای محدودیت هایی مانند نمونه های محدود،  محیط کنترل شده مطالعه،  نامشخص بودن چگونگی مکانیزم اثر آن، نامشخص بودن عوارض جانبی، عدم تحریک دقیق  نقاط مغزی، نقش تلقین ، می باشند.

پس نتیجه میگیریم که این مقالات مرجع معتبری برای استفاده از روش های تحریک مغزی در بالین نمی باشند. بنابراین برای رفع این مشکل ما به سراغ مراجع معتبر علمی  مثل Cochrane ، NICE ، AHRQ و ICER  که سالانه مقالا مروری سیستماتیک که جز معتبرترین مقالات هستند را بررسی و چاپ میکنند، رفتیم.

اینجا به علت محدودیت یکی از این موسسات را معرفی میکنیم. کتابخانه کاکرین( Cochran Library)  موسسه ای است که مقالات مروری سیستماتیک (جز معتبرترین مقالات) را در خود چاپ می کند، نظر این موسسه  در بین بالین گران همتای FDE (سازمارن دارو و غذای امریکا) برای درمان گران می باشد.

این کتابخانه روش های تحریک مغزی را به عنوان روش هایی که اثردرمانی مشخصی ندارند، معرفی می کند و دلیل این نظر این باشد که نتایج کارآزمایی ها  بالینی در این بین متفاوت بوده است و اجماعی از اثرات دقیق این روش های تحریک مغزی صورت نگرفته است.

بنابراین استفاده ما از این روش ها صرفا  باید در حد پژوهش باشد و استفاده از آن در کارهای بالینی به علت اثرات نامعلوم و نتایج متفاوت دارای چالش هایی می باشد.

بهمن متین پور، دوره دکتری روان شناسی بالینی، دانشگاه شاهد تهران

دکتر متین پور

نوشته‌های مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه

  • شما میتوانید سوالات و دیدگاههای خود را با تکمیل قسمتهای زیر برای ما بفرستید تا بنام شما منتشر گردد.
  • آدرس ایمیل شما به هیچ عنوان منتشر نخواهد شد.
  • دیدگاهها و نظرات شما برای ارتقاء کار سایت مشاوره آنلاین HiExpert ارزشمند می باشد...
دیدگاه‌ها

*
*