های اکسپرت سامانه مشاوره آنلاین

اختلالات یادگیری ریاضی (بخش دوم)

اختلالات-در-یادگیری-ریاضی-بخش-دوم

عوامل اختلالات یادگیری ریاضی

۱ -اختلالات یادگیری مربوط به ادراکی حرکتی

ادراک، محرکات شنوایی، بینایی و لامسه را سازماندهی، دارای ساختار تعبیر و تفسیر می کند کودکانی که ناتوانی ادراکی دارند معمولا برای تعبیر و تفسیر و پیدا کردن معنی محرکهای محیطشان دچار مشکل می شوند.

اگر چه بعضی از کودکانی که ناتوانیهای ادراکی دارند به خاطر کندی پیشرفت تحصیلی مراجعهداده می شوند.

معلمین و متخصین باید تلاش کند عوامل دخیل شکت تحصیلی را کشف کنند.

این علل می تواند شامل اختلالات توجه، افتراق بینایی، ناتوانیهای شنوایی، ادراکی و با ناتوانیهای بیناییادراکی و با حافظه بینایی باشد.

بسیاری از کودکان مشکلاتی دارند که به خاطر ترکیب دو یا چند مورد از این علل به وجود آمده است با ارزیابی این عوامل ممکن است معلم یک عامل اصلی دخیل را پیدا کند که مانع و محدود کننده توانایی کودک برای موفقیت تحصیلی است.

۲ -اختلالات یادگیری مربوط به ناتوانیهای افتراق بینایی

ممکن است کودکانی که ناتوانی افتراق بینایی دارند، دارای تیزبینی طبیعی باشند هنگامی که کودکان نمی توانند بین مشخصاتی ننظیر شکل، اندازه فاصله و سایر جزئیات مناسب افتراق قایل شوند احتمالا در بادگیری و بازشناسی و استفاده از حروف چاپی، نمرات و اعداد و محاسبه کردن مشکل خواهند داشت.

۳ – اختلالات یادگیری مربوط به ناتوانیهای بینایی- حرکتی

کودکانی که برای ایجاد هماهنگی بین حرکاتشان و آنچه می بینند مشکل دارند برای تحول مهارتی که کپارت آنرا جور کردن ادراکی- حرکتی می خواند ناتوان خواهند بود.

کودک برای ساخت یک سری کامل از جور کردنها بین موقعیت چشمها و دستهایش در تماس با اشیاء و یا دستکاری آنها مشکل خواهند داشت ممکن است اختلالات یادگیری سه نقطه کلیدی در تحول هماهنگی بینایی-حرکتی رخ دهد.

اول: آنکه ممکن است کودکی در ایجاد تحول آگاهی درونی درباره سمت راست و چپ بدنش و تفاوتهای آنها شکت بخورد (برتری جانبی) هنگامی می توان این موضوع را مشاهده کرد که کودک نمی تواند از هر یک از دو طرف بدنش به طور مستقل استفاده کند ممکن است هر دو طرف بدن یک کار را در یک زمان انجام دهند با یکطرف حرکات بیهوده کوچکی انجام دهد.

مثلا با مشاهده کودکی که با دست راست روی تخته سیاه می نویسد شما می توانید دست و بازوی چپ او را ببندید که حرکت بی اخبار و ناهماهنگی را در همان زمان انجام می دهند چنین به نظر می رسد که یک بخش کوچکی از فعالیت حرکتی دست و بازوی راست به دست و بازوی چپ منتقل شده است در موارد دیگر ممکن است تنها یک طرف عمل را رهبری کنند در حالیکه طرف دیگر تافعال مانده با مانع و مزاحم عمل دست طرف دیگر است.

دوم: نقص جهتی: این مورد گاهی در کودکان پیش می آید که باد نگرفته اند بین طرف چپ و راست افتراق قابل شوند.

سوم: مشکلاتی در هماهنگی بینایی- حرکتی که می تواند در موارد زیر باشد:

۱ – فعالیتهای مداد و کاغذی

۲ – انداختن

۳ – گرفتن

۴- بریدن

۵ – دستکاری اسباب بازیها

۶ – یادگیری هر گونه تکلیف هماهنگی بین دست چشم

۴ – اختلالات یادگیری مربوط به ناتوانیهای سرعت ادراکی

کودکانی که سرعت ادراکی آنها کم است به زمان زیادی برای تجزیه و تحلیل درون داده های بینایی با شنوایی و تدوین و بیان یک پاسخ مناسب نیاز دارند.

این نوع ناتوانی می تواند میزان و سرعت یادگیری خواندن، نوشتن با محاسبه کردن را کم کند مثلا کودکی ممکن است ۱۵ پرنده را در یک دقیقه روی درخت یا آسمان پیدا کند در حالی که کودک دیگر فقط هفت پرنده را در همان مقدار زمان پیدا می کند.

۵ – اختلالات یادگیری مربوط به افتراق بینایی – فضایی

وجود مشکل در کسب و یادگیری الگوهای آرایش گروه بندی انجام شمارش اشیا در یک گروه بندی را اگرنه غیر ممکن حداقل بیار مشکل می کند.زیرا لمس و حرکت آنها غیر ممکن می شود .

توانایی در فضایی با موفقیت در ریاضیات، هندسه و جبر وابسته است.

کودکانی که برای درک ارتباطات خطوط و اشیاء در فضا دچار مشکل هستند احتمالا در بازشناسی یا بازسازی اشکال و طرح های هندسی مشکلات فراوانی خواهند داشت.

۶- روشهای تشخیص ناتوانی ریاضی

سطح پیشرفت تحصیلی در حساب را تعین کنید.

با استفاده از آزمون های پیشرفت تحصیلی و آزمونهای معلم ساخته می توان میزان پیشرفت دانش آموز را تخمین زد و در حین اجرای آزمون به مشاهده دانش کودک درباره قوانین و حقایق بنیادین ، عملکرد او در حل مسایل و اعمال ریاضی ( چهار عمل اصلی) و رویکردهای او نسبت به حل مسئله بپردازید.

ناهمخوانی های موجود بین توان بالقوه و پیشرفت تحصیلی را مشخص کنید.

با مقایسه سطح پیشرفت تحصیلی کودک با توان بالقوه تخمینی او برای یادگیری می توان مشخص نمود آیا کودک بالاتر از حد توان بالقوه اش پیشرفت کرده، هم سطح با آن و یا پایین تر از آن پیشرفت کرده است.

برای مثال یک کودک ۹ یا ۱۰ ساله معمولا در کلاس چهارم درس می خواند. خواندن و محاسبه کردن او هم باید در سطح کلاس چهارم باشد اگر این کودک مثل یک شاگرد کلاس اول یا دوم محاسبات ریاضی را انجام دهد و در حد کلاس سوم با چهارم بخواند معلوم است که هوش متوسطی دارد و می توان او را یک کودک دچار ناتوانی یادگیری در ریاضیات در نظر گرفت.

اختلال-یادگیری-ریاضی

۷-خطاهای کودک را در محاسبات ریاضی و استدلال معین کنید

قدم بعدی عبارت است از مطالعه عملکرد کودک در تکالیف ریاضی برای این منظور مفید است انواع خطاهایی که کودک مرتکب می شود و روش هایی که برای حل و محاسبه مسائل ریاضیات به کار میبرد معین و مشخص شود.

خطاها را می توان از طریق فنون غیررسمی از قبل تجزیه و تحلیل خطاها در تکالیف ریاضی نوشتن، کار روی تخته سیاه سئوالات شفاهی، مشاهده معلم، استفاده از فهرست بررسی رفتاری و آزمون های معلم ساخته، معین کرد.

۸-عوامل دخیل را تعیین کنید.

زبان : زبان با پیشرفت تحصیلی در مقاهیم حابی، عملیات حسابی ارتباط دارد کودکان باید یک خزانه لغت عددی برای خود ایجاد کرده و تکامل بخشند تا بتوانند

مفاهیم اندازه، زمان، عدد و نگهداری ذهنی را بفهمند و مورد استفاده قرار دهند.

کودکانی که مشکلاتی در حافظه شنوایی و بینایی خود دارند برای به خاطر آوردن آنچه دیده با شنیده اند مشکل دارند.

توجه : رفتار توجهی می تواند توسط وقایعی که در محیط زندگی کودک رخ می دهد با شرایط و مونت جسمی او دچار اختلال شود.

در بعضی موارد، مشکلات حافظه می توانند به یک وجه حسی خاص، یک نوع تکلیف ویژه یا شرایطی باشند که قبلا رخ داده، در حال رخ دادن و یا بلافاصله پس از رفتار بی توجهی رخ خواهد داد.

شکست در تمرکز توجه می تواند باعث اختلال در یادگیری مفاهیم و مهارتهای حسابی شود.

۹-رویکرد تکلیف – فرایند برای ترمیم (جمع های یک رقمی بطور ذهنی و جمع های دورقمی باانتقال)

– اهداف آموزشی را انتخاب کنید:

۱- رفتاری که کودک باید برای رسیدن به هدف انجام دهد. (برای مثال کودک باید اعداد یک رقمی را به صورت ذهنی جمع کنند)

۲- شرایطی که کودک باید در آن دست به عمل بزند (برای مثال نوشتن روی یک ورقه تمرینی هم به صورت افقی و هم عمودی و با جمعهای اعداد یک رقمی به صورت شفاهی)

۳- ملاکی برای رسیدن و دستیابی به اهداف (برای مثال با ۱۰۰٪ صحت و دقت)

– اهداف کامل باید به این صورت نوشته شوند:

کودک می تواند ستون و پا ردیف مرکب از دو عدد یک رقمی را به طور ذهنی جمع کند و با جمعهای تک رقمی را که به صورت شفاهی پرسیده می شود را به طور ذهنی بیان کند.

– اهداف را به خرده مهارتهای عملکرد تقسیم کنید:

برای مثال جمع دو عدد یک رقمی، حداقل ۶ خرده مهارت را در خود جای داده است.

۱) گقتن نام اعداد از حفظ و به صورت خودکار

۲) شمردن خودکار اعداد

۳)هم در نظر گرفتن ارزش مقداری هر عدد در ذهن

۴) تناظر عدد – مقدار به طور ذهنی

۵) اضافه کردن اعداد یک رقمی

۶) نوششن حاصل جمع اعداد

مشخص کنید کدام توانایی های یادگیری تحولی در تکلف وجود دارد:

برای مثال خواندن اعداد به طور اصولی به تکوین مفهوم، زبان، تداعی شنوایی بینایی و حافظه شنوایی بینایی و حافظه شنوایی و بینایی می باشد.

هنگام سازماندهی آموزشی، ناتوانی های تحولی را در نظر بگیرید:

معلم باید تأثیر ناتوانی های تحولی از قبیل توجه، حافظه، ادراک، زبان، تکوین مفهوم، حل مسأله و … را در روی تکالیف حسابی مختلفی که باید تدریس شوند را در نظر بگیرد.

پیشنهاد میکنیم این مقاله را بخوانید: اختلال یادگیری در ریاضی (بخش اول)

– اعمال محاسباتی

جمع: تجزیه و تحلیل فرایند در اعمال حسابی، برای عمل جمع اعداد صحیح دورقمی ملزم وجود پنج توانایی تحولی عمده است:

حل مسئله، تکوین مفهوم، افتراق بینایی، حافظه بینایی و عاقله شنوایی است.

توجه بینایی و حافظه بینایی- فضایی برای انجام این تکلیف ضروری هستند جهت یابی فضایی مهم است مفاهیم عدد، ارزش مکانی، شمارش و حافظه بینایی-فضایی برای ثبت پاسخ مورد نیاز هستند.

مثال: دانش آموزی به ما مراجعه کرده و طی آزمونهای مختلف مشخص شد که دانش آموز دچار اختلال ریاضی است و از نظر فرآیندی در ادراک مشکل دارد.

مشکل دانش آموز در جمعهای یک رقمی به صورت ذهنی و جمعهای دورقمی با انتقال بود.

در اینجا راه هایی برای درمان این دانش آموز پیشنهاد می گردد:

 •  به منظور ایجاد برتری چشم در غلبه طرفی به او توجه شد که هر روز به مدت ۲۰-۱۵ دقیقه چشم چپ خود را ببندد (در طی انجام آزمون برتریها مشخص شد دانش آموز همه اندامش راست می باشد ولی در تمام فعالیها از چشم چپ خود استفاده می کند.)
 • انجام بازی های مربوط به افزایش دقت و توجه
 • تمریناتی جهت تقویت حافظه شنوایی
 • انجام تمریناتی جهت افتراق بینایی- فضایی
 • دادن نمونه هایی از تمرینات فراستیک در هر جلسه
 • تهیه کارتهایی از اعداد یک رقمی به منظور تقویت محاسبه کودک در جمع این اعداد به صورت ذهنی
 • استفاده از جعبه موفقیت در انجام جمعهای یک رقمی به صورت ذهنی (۲ جلسه)
 • خواندن اعداد ۲ رقمی و ارزش مکانی آنها با استفاده از وسایل آموزشی
درست کردن دسته های یکی و ده تایی برای اعداد دو رقمی با میله های چوبی و با نی نوشابه
 • انتقال بسته های یکی ده تایی اعداد در کیسه های یکی- ده تایی
 • انجام عملیات جمع از ستون یکی ها
 • کودک یکی ها را بشمرد و بسته ده تایی درست شده از ستون یکی ها را به کیسه ده تایی منتقل کند.
 • جمع ستون ده تایی ها
 • به منظور تقویت کودک در زمینه جمعها با انتقال می توان داستانهایی را ترتیب داد و از کودک خواست با دقت به داستان گوش کند و مراحل مربوط به جمع را انجام دهد.
 • در پایان می توان کارتهایی از جمعهای با انتقال درست کرد و با استفاده از جعبه موفقیت این کار را تکرار کرد تا در نهایت دانش آموز به این تمرینها مسلط گردد و در ضمن تشویق گردد که اعداد را کم کم به صورت ذهنی جمع کند.

سامانه مشاوره آنلاین HiExpert

دیدگاه‌ها (0)

*
*