توضیحات مرحله ای خرید آنلاین کاربر مجازی

مرحله اول

انتخاب مشاور مورد نظر از لیست مشاورین ما 

مرحله دوم

انتخاب گزینه الان سفارش دهید

مرحله سوم

ورود کاربر مجازی مطابق شکل

مرحله چهارم

ورود موفقیت آمیز شما به سایت 

مرحله پنجم

نام کاربر در بالا مشخص است

مرحله ششم

رفتن به انتهای صفحه مشاور

مرحله هفتم

انتخاب پرداخت آنلاین

بعد از پایان فرایند خرید با پشتیبان جهت اتصال به مشاور هماهنگ کنید