ذهن ‎آگاهی و کاهش درد مزمن.

 

درد مزمن در دنیا‎ی امروزه به عنوان یکی از شکایت اصلی افراد مطرح می‎شود.

 

بسیاری از افراد که در شغل‎های معمول و رایج فعالیت می‎کنند، پیوسته از دردهای جسمی خود شکایت می‎کنند در بسیاری از تحقیقات درد مزمن توسط دیگران درک نمی‎شود و بر روی روابط و تعاملات اجتماعی تأثیر می‎گذارد.

 

بسیاری از افراد به خاطر دردهای پیوسته‌ایی که دارند دچار مشکلات بسیار زیادی در سطح بین‎فردی و شغلی می‌شوند. متأسفانه دردهای مزمن در بلند مدت می‎تواند بسیار آسیب رسان ‌باشد. به‌طوری که علاوه بر مشکلات جسمی و روانی، دچار مشکلات احساسی مانند ناامیدی، عصبانیت، اضطراب و بی‎حوصلگی نیز می‎شوند.

 

ذهن ‎آگاهی یا متمرکز کردن توجه

منظور از ذهن‌ آگاهی یک تمرین و یک حالت خاصی است که منجر به تمرکز توجه بر زمان حال می‎شود. آگاهی کامل به عنوان یک حضور پایا یا یک آگاهی و آزادی ذهن، تعریف می‎شود.

عمل فکر به عنوان تمرینی سیستماتیک تعریف می‌شود که به عمد و یک روش باز و کنجکاوانه می‌باشد که شامل شناخت و شکل دادن به ذهن است.

 

توجه به زمان حال

شاپیرو و کارلسون تعریف جامعی از ذهن‌ آگاهی دارد: ذهن‌ آگاهی از طریق “متمرکز کردن توجه به زمان حال” و عدم توجه به گذشته و آینده اتفاق می‎افتد.

ذهن آگاهی

تمرکز دقیق و قوی به اکنون

متمرکز کردن توجه یک فرایند دقیق است. این روش تمرینی در واقع روشی نوین‌ست که از درون ساختارهای مدیتیشن کلاسیک بیرون آمده است و به افراد کمک می‌کند تا بتواند با تمرکز دقیق و قوی به اکنون و گذر از گذشته و آینده با ایجاد یک پیوند عمیق بین دیدگاه‌های مختلف به انسان کمک کند.

 

پیشنهاد میکنیم این مقاله را بخوانید: مرگ عاطفی همسران 

 

پذیرش

پذیرش یکی از اصول اساسی مایندفولنس یا ذهن‌ آگاهی می‌باشد که به طور دقیق بر  پذیرش شرایط در عین تلاش برای تغییر می‎باشد. این چشم‌انداز، روش جدیدی در ارتباط با افکار و حساسات ناراحت کننده است، طوری‌که این افکار و احساسات هم طبیعی درنظر گرفته می‎شوند.

 

درگیر شدن با فعالیت‌های ارزشی

در روشی مشابه، بیماران را تشویق به درگیر شدن با فعالیت‌های ارزشی می‌کنند که قبلاً منع می‎شدند. مهم است که بدانیم “پذیرش” و “تأکید بر آگاه بودن” و “زندگی کردن در اکنون” می‎توانیم به میزان فابل توجهی با اختلالتی نظیر درد مزمن مقابله کنبم.

 

نتایج یک بررسی

یک مطالعه‎ی مقطعی از صدوچهار بیمار مبتلا به دردهای مزمن در یک مرکز مربوط به اختلالات جسمانی شکل نشان داد، متمرکز کردن توجه با کاهش درد و شکایات جسمی در ارتباط است.

 

آنها دریافتند که سطوح پایین‎تر متمرکز کردن توجه به میزان قابل توجهی شدت درد، اثرات منفی، ترس مرتبط به درد، هوشیاری بالای مربوط به درد و ناتوانی عملکرد را پیش‎بینی می‌کند. تحقیقات نشان می‎دهد که متمرکز شدن و بودن با درد به صورت معنی‎داری میزان شکایات فرد را کاهش می‎دهد.

 

شیوه ابداعی جان کابات‌زین

مطالعات منتشر شده مجموعه‌ایی از نتایج یک تحقیق به وسیله‎ی جان کابات‌زین را معرفی کرد که نشان داد این شیوه ابداعی جان کابات‌زین که برگرفته از اصول مدیتیشن شرقی می‎باشد به صورت مؤثر توانست میزان شکایات افراد را از بیماری‌های روان‌تنی و همچنین از مشکلات درد مزمن کاهش دهد از طرف دیگر باعث افزایش عزت‎نفس و کاهش افسردگی در نود آزمودنی شد.

 

دکتر شهبازخان

سامانه مشاوره آنلاین HiExpert

مقالات پیشنهادی