هفت سؤال پرسيدنی قبل از ازدواج

 

مقدمه

ازدواج يکي از بزرگترين تصميم هايي است که در طول عمر خود مي گيريد، بنابراين ارزش آن را دارد که در مورد زندگي با همسر آينده خود کمي بيشتر تفکر کنيد. از خود اين سؤالات را بپرسيد:

سوالات

آيا ما يکديگر را دوست داشته و به هم اعتماد و احترام متقابل داريم؟

آيا انتظارات هر دوي ما از ازدواج، يکسان است؟

آيا داراي سليقه يکساني هستيم که باعث سکوت، گريه کردن و يا خنديدن شود؟

در مورد مسائل عمده زندگي مانند بچه، خانواده، دوستان، اين که در کجا و چگونه زندگي کنيم توافق داريم؟

آيا همانطور که امروز به يکديگر علاقه داريم، بدون اين که بخواهيم چيزي را از همسرمان مخفي کنيم در آينده نزديک نيز زندگي توأم با عشق و محبت خواهيم داشت؟

 

جمع بندی

شما لزوماً نبايد با همه اين سؤال ها موافق باشيد. مهم اين است که شما و همسرتان اين موضوعات را با هم در ميان بگذاريد و صحبت کنيد و اطمينان داشته باشيد که مي توانيد در کنار هم زندگي و کار کنيد در حالي که از اعتقادات طرف مقابل خود آگاهي داريد.

 

تهیه شده توسط سید علی محمد صفایی ،

مقالات پیشنهادی